Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku, Türkiye'ye yerleşmek, çalışmak, yatırım veya eğitim amacıyla gelen yabancılar için uygulanan kuralların oluşturduğu hukuk dalıdır. Yabancılar hukuku genellikle karşılıklılık ilkesine dayandığından yabancılara Türkiye'de sahip olacağı haklar ve uygulanacak olan hukuk kuralları yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre farklılık göstermektedir. Yabancıların gayrimenkul edinmelerine ilişkin düzenleme 2644 sayılı Tapu Kanununun 35.maddesi ile düzenlenmiştir.Tapu kanununda yapılan değişiklik ile (Türkiye'ye yatırımcıları ve sermaye girişinin sağlanması amacıyla) 183 ülke vatandaşına Çevre ve şehircilik bakanlığının belirlediği prosedüre bağlı kalınması koşuluyla mütekabiliyet koşulu aranmaksızın Türkiye'de taşınmaz edinme hakkı tanınmıştır. Sağlanan bu kolaylıklar nedeniyle Türkiye'ye gelen yabancıların artmasına neden olmuşturr. Ankaralı Hukuk Bürosu olarak ; Türkiye'ye yerleşmek , çalışmak veya yatırım yapmak maksadıyla gelen yabancıların yabancılık unsuru nedeniyle ihtiyaç duydukları bir dizi hukuki ve bürokratik işlerinin çözümlenmesinde ve sıkça karşılaştıklar sorunların çözümünde etkili ve hızlı sonuçlar aldığımıza inanıyoruz. Dürüstlük ve karşılıklı güven prensibiyle kişilerin ihtiyaçlarını gözeterek uyuşmazlıklarının çözümlenmesi aşamasında kendilerini güvende hissettirmek için büyük bir özveri ile çalışmaktayız.

  • Türk vatandaşlığının edinilmesine dair başvurular ve geçiş sürecindeki işlemlerin takibi,
  • Oturma ve çalışma izin başvuru ve uzatılması işlemlerinin takibi,ı
  • Miras hukukundan kaynaklanan sorunlarda hukuki danışmanlık ve takip işlemleri,
  • Yabancıların Türkiye'de menkul ve gayrimenkul edinmelerine dair her türlü hukuki destek ve takip işlemleri,
  • Şirket kurma ve fesih işlemleri
  • Çalışan yabancıların işlerine son verilmesine dayalı olarak doğmuş olan tüm alacaklarının takibi

Bizimle İletişime Geçin

Gönder

ADRESİMİZ

Halaskargazi Mh. Vali Konağı Cd. No:17/3 Erciyas Apt. Nişantaşı, Şişli, İstanbul.

NUMARAMIZ

+90 212 225 22 75

+90 212 225 47 83

EMAIL ADDRESİMİZ

Email: egemen@ankarali.av.tr