Miras Hukuku

Miras hukuku , gerçek kişinin ölümü ile birlikte sahip olduğu menkul,gayrimenkul malları ve haklarının yasal ve atanmış mirasçılarına ne oranda intikal edeceği hususlarını düzenlemektedir. Ömer Hayyam’ın “Bu dünyaya istediğimiz gibi gelmedik, bu dünyadan istediğimiz gibi gidemeyiz. “ sözü miras hukukunu özetlemektedir. Miras bırakanın terekesini oluşturan taşınmazlar üzerinde mirasçılar iştirak halinde maliktirler. Bu hak yasal olarak kendiliğinden doğar. Mirasın taksim edilmesi ile birlikte iştirak halinde ortaklık sona erer. Mirası oluşturan tereke malları mirasçıların çalışması ile kazanılmadığı, intikal yolu ile mirasçıların aktiflerine geçtiği halde , miras paylaşımı mirasçılar arasında ciddi ,sorunların ortaya çıkmasına ve aileler arası ilişkilerin dağılmasına neden olmaktadır. Miras ile ilgili uyuşmazlıkların çözümlenmesi çok uzun bir sürece yayılabilmektedir. Bu da mirasçılara intikal edecek olan haklarına çok geç elde etmelerine neden olabilmektedir. Bu nedenle her mirasçının hakkının korunmasına , hakkaniyete ve hukuka uygun paylaşıma dikkat ederek aile bağlarını zedelemeden sulh ve hukuk kuralları çerçevesinde bu süreci en hızlı şekilde sonuçlandırmaya büyük önem vermekteyiz. Ankaralı Hukuk Bürosu olarak mirasa ilişkin her türlü uyuşmazlığın çözümünde zamana karşı yarışarak kişisel bilgi ve özel hayatın korunması ilkeleri doğrultusunda tarafların hakkına zarar vermeden özenle takip etmekteyiz.

Miras Hukukuna ilişkin faaliyetlerimiz

  • Ölüme bağlı tasarruflar; vasiyetname, miras sözleşmeleri, bağış, vasiyetnamenin açılması, vasiyetnameye göre mirasçılık belgesi alınması ve vasiyetnamenin yerine getirilmesi, -Mirasçılık belgesinin alınması
  • Mirastan kaynaklanan taksim ve izale-i Şuyuu davaları
  • Terekenin tespiti ve idaresi
  • Muvazaaya dayalı iptal ve tenkis davaları,
  • Veraset intikal işlemleri
  • Ölüme bağlı tasarruf ile vakıf kurulması işlemleri

Bizimle İletişime Geçin

Gönder

ADRESİMİZ

Halaskargazi Mh. Vali Konağı Cd. No:17/3 Erciyas Apt. Nişantaşı, Şişli, İstanbul.

NUMARAMIZ

+90 212 225 22 75

+90 212 225 47 83

EMAIL ADDRESİMİZ

Email: egemen@ankarali.av.tr